Tag Report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer Appreciation Sale 10/19/2021

 

TAG # HD DESCP SEX WT  CWT   TOTAL  TAG RPT  10/19/2021
847   BLK      BEEF STR 610  $     72.50  $        442.25    
830   BLK      BEEF STR 710  $     73.00  $        518.30    
919   BLKB     BEEF STR 660  $     85.00  $        561.00    
848   BLK      BEEF STR 835  $     85.00  $        709.75    
10043 5 MISC     BEEF STR 1165  $     97.50  $    5,684.25    
936   BLK      BEEF STR 817  $  102.00  $        833.34    
922   BLK      BEEF STR 818  $  102.00  $        834.36    
831   RED      BEEF STR 1013  $  104.00  $    1,053.52    
833   RED      BEEF STR 1013  $  104.00  $    1,053.52    
842   RED      BEEF STR 1014  $  104.00  $    1,054.56    
10041 27 MISC     BEEF STR 1165  $  104.50  $  32,854.80    
10031 1 GREY     BEEF STR 565  $  110.00  $        621.50    
925   BLKB     BEEF STR 795  $  110.00  $        874.50    
10042 3 BLK      BEEF STR 1060  $  111.50  $    3,540.13    
827   BLK      BEEF STR 970  $  114.00  $    1,105.80    
828   BLK      BEEF STR 970  $  114.00  $    1,105.80    
837   BLK      BEEF STR 970  $  114.00  $    1,105.80    
849   BLK      BEEF STR 970  $  114.00  $    1,105.80    
850   BLK      BEEF STR 970  $  114.00  $    1,105.80    
10017 1 RED      BEEF STR 515  $  115.00  $        592.25    
10035 1 REDWF    BEEF STR 530  $  115.00  $        609.50    
10037 1 REDWF    BEEF STR 470  $  117.00  $        549.90    
10018 2 RED      BEEF STR 650  $  120.00  $    1,560.00    
10009 1 BLK WF   BEEF STR 375  $  122.50  $        459.38    
                 
832   BLK      BEEF STR 786  $  124.50  $        978.57    
836   BLK      BEEF STR 786  $  124.50  $        978.57    
838   BLK      BEEF STR 786  $  124.50  $        978.57    
841   BLK      BEEF STR 786  $  124.50  $        978.57    
844   BLK      BEEF STR 786  $  124.50  $        978.57    
846   BLK      BEEF STR 786  $  124.50  $        978.57    
851   BLK      BEEF STR 786  $  124.50  $        978.57    
834   BLK      BEEF STR 788  $  124.50  $        981.06    
826   BLK      BEEF STR 525  $  128.00  $        672.00    
920   BLK      BEEF STR 588  $  128.00  $        752.64    
921   BLK      BEEF STR 588  $  128.00  $        752.64    
929   BLK      BEEF STR 588  $  128.00  $        752.64    
934   BLK      BEEF STR 588  $  128.00  $        752.64    
935   BLK      BEEF STR 588  $  128.00  $        752.64    
918   BLK      BEEF STR 590  $  128.00  $        755.20    
910   BLK      BEEF STR 580  $  130.00  $        754.00    
911   BLK      BEEF STR 580  $  130.00  $        754.00    
912   BLK      BEEF STR 580  $  130.00  $        754.00    
840   BLK      BEEF STR 658  $  130.50  $        858.69    
835   BLK      BEEF STR 659  $  130.50  $        860.00    
843   BLK      BEEF STR 659  $  130.50  $        860.00    
845   BLK      BEEF STR 659  $  130.50  $        860.00    
923   BLK      BEEF STR 736  $  132.00  $        971.52    
928   BLK      BEEF STR 736  $  132.00  $        971.52    
931   BLK      BEEF STR 736  $  132.00  $        971.52    
932   BLK      BEEF STR 736  $  132.00  $        971.52    
939   BLK      BEEF STR 736  $  132.00  $        971.52    
10016 1 RED      BEEF STR 420  $  132.50  $        556.50    
829   RED      BEEF STR 520  $  134.00  $        696.80    
839   RED      BEEF STR 520  $  134.00  $        696.80    
10028 2 MISC     BEEF STR 740  $  134.00  $    1,983.20    
857   BLK      BEEF STR 430  $  135.00  $        580.50    
917   BLK      BEEF STR 678  $  136.50  $        925.47    
926   BLK      BEEF STR 678  $  136.50  $        925.47    
927   BLK      BEEF STR 678  $  136.50  $        925.47    
930   BLK      BEEF STR 678  $  136.50  $        925.47    
933   BLK      BEEF STR 678  $  136.50  $        925.47    
937   BLK      BEEF STR 678  $  136.50  $        925.47    
938   BLK      BEEF STR 678  $  136.50  $        925.47    
924   BLK      BEEF STR 679  $  136.50  $        926.84    
10033 9 BLKB     BEEF STR 390  $  137.00  $    4,842.95    
10019 2 BLK      BEEF STR 560  $  138.50  $    1,544.28    
10027 3 BLK      BEEF STR 445  $  139.00  $    1,848.70    
852   BLK      BEEF STR 641  $  141.50  $        907.02    
853   BLK      BEEF STR 644  $  141.50  $        911.26    
854   BLK      BEEF STR 644  $  141.50  $        911.26    
855   BLK      BEEF STR 644  $  141.50  $        911.26    
856   BLK      BEEF STR 644  $  141.50  $        911.26    
858   BLK      BEEF STR 644  $  141.50  $        911.26    
859   BLK      BEEF STR 644  $  141.50  $        911.26    
10034 13 MISC     BEEF STR 525  $  147.50  $  10,081.63    
10015 8 RED      BEEF STR 525  $  147.75  $    6,198.11    
10002 12 MISC     BEEF STR 445  $  148.00  $    7,925.40    
10011 24 BLK      BEEF STR 602  $  148.75  $  21,494.38    
10036 6 MISC     BEEF STR 465  $  149.00  $    4,164.55    
868   BLK      BEEF STR 463  $  150.00  $        694.50    
870   BLK      BEEF STR 463  $  150.00  $        694.50    
872   BLK      BEEF STR 463  $  150.00  $        694.50    
878   BLK      BEEF STR 463  $  150.00  $        694.50    
879   BLK      BEEF STR 463  $  150.00  $        694.50    
880   BLK      BEEF STR 465  $  150.00  $        697.50    
10008 4 BLK      BEEF STR 354  $  153.00  $    2,164.95    
10007 14 BLK      BEEF STR 435  $  153.00  $    9,317.70    
10025 11 MISC     BEEF STR 485  $  156.00  $    8,314.80    
10003 29 BLK      BEEF STR 564  $  156.75  $  25,659.98    
869   BLK      BEEF STR 580  $  159.00  $        922.20    
871   BLK      BEEF STR 580  $  159.00  $        922.20    
873   BLK      BEEF STR 580  $  159.00  $        922.20    
874   BLK      BEEF STR 580  $  159.00  $        922.20    
875   BLK      BEEF STR 580  $  159.00  $        922.20    
876   BLK      BEEF STR 580  $  159.00  $        922.20    
877   BLK      BEEF STR 580  $  159.00  $        922.20    
881   BLK      BEEF STR 580  $  159.00  $        922.20    
882   BLK      BEEF STR 580  $  159.00  $        922.20    
883   BLK      BEEF STR 580  $  159.00  $        922.20    
10026 10 BLK      BEEF STR 590  $  159.00  $    9,325.35    
10010 27 BLK      BEEF STR 525  $  160.50  $  22,702.73    
                 
10004 2 BLK      FDR BULL 540  $  124.00  $    1,345.40    
                 
825   BLK      BEEF HFR 525  $     65.00  $        341.25    
914   BLK      BEEF HFR 705  $     72.50  $        511.13    
809   BLKB     BEEF HFR 560  $     82.50  $        462.00    
810   BLK      BEEF HFR 690  $     87.00  $        600.30    
815   BLK      BEEF HFR 510  $  112.50  $        573.75    
801   BLK      BEEF HFR 786  $  120.00  $        943.20    
802   BLK      BEEF HFR 786  $  120.00  $        943.20    
804   BLK      BEEF HFR 786  $  120.00  $        943.20    
822   BLK      BEEF HFR 786  $  120.00  $        943.20    
823   BLK      BEEF HFR 786  $  120.00  $        943.20    
913   BLK      BEEF HFR 515  $  120.00  $        618.00    
915   BLK      BEEF HFR 515  $  120.00  $        618.00    
916   BLK      BEEF HFR 515  $  120.00  $        618.00    
10022 4 BLK      BEEF HFR 510  $  120.00  $    2,442.00    
10021 4 RED      BEEF HFR 420  $  122.00  $    2,061.80    
803   BLK      BEEF HFR 748  $  125.00  $        935.00    
805   BLK      BEEF HFR 748  $  125.00  $        935.00    
807   BLK      BEEF HFR 748  $  125.00  $        935.00    
811   BLK      BEEF HFR 748  $  125.00  $        935.00    
813   BLK      BEEF HFR 748  $  125.00  $        935.00    
819   BLK      BEEF HFR 747  $  125.00  $        933.75    
824   BLK      BEEF HFR 748  $  125.00  $        935.00    
942   GREY     BEEF HFR 478  $  125.00  $        597.50    
943   GREY     BEEF HFR 478  $  125.00  $        597.50    
948   GREY     BEEF HFR 476  $  125.00  $        595.00    
949   GREY     BEEF HFR 478  $  125.00  $        597.50    
806   BLKB     BEEF HFR 641  $  128.00  $        820.48    
808   BLKB     BEEF HFR 641  $  128.00  $        820.48    
812   BLKB     BEEF HFR 641  $  128.00  $        820.48    
814   BLKB     BEEF HFR 641  $  128.00  $        820.48    
816   BLK      BEEF HFR 525  $  128.00  $        672.00    
818   BLKB     BEEF HFR 641  $  128.00  $        820.48    
820   BLK      BEEF HFR 525  $  128.00  $        672.00    
821   BLKB     BEEF HFR 641  $  128.00  $        820.48    
5000   BLKB     BEEF HFR 639  $  128.00  $        817.92    
10029 6 BLK      BEEF HFR 425  $  130.00  $    3,328.00    
10039 14 BLKB     BEEF HFR 445  $  130.00  $    8,086.00    
940   GREY     BEEF HFR 535  $  131.00  $        700.85    
941   GREY     BEEF HFR 535  $  131.00  $        700.85    
944   GREY     BEEF HFR 535  $  131.00  $        700.85    
945   GREY     BEEF HFR 535  $  131.00  $        700.85    
946   GREY     BEEF HFR 535  $  131.00  $        700.85    
947   GREY     BEEF HFR 535  $  131.00  $        700.85    
10032 6 BLK      BEEF HFR 315  $  133.00  $    2,500.40    
898   BLK      BEEF HFR 483  $  134.00  $        647.22    
901   BLK      BEEF HFR 483  $  134.00  $        647.22    
902   BLK      BEEF HFR 483  $  134.00  $        647.22    
903   BLK      BEEF HFR 483  $  134.00  $        647.22    
905   BLK      BEEF HFR 483  $  134.00  $        647.22    
10006 34 MISC     BEEF HFR 500  $  134.00  $  22,612.50    
10023 3 RED      BEEF HFR 520  $  134.00  $    2,090.40    
10040 20 MISC     BEEF HFR 505  $  135.50  $  13,712.60    
860   BLK      BEEF HFR 589  $  136.50  $        803.99    
861   BLK      BEEF HFR 589  $  136.50  $        803.99    
862   BLK      BEEF HFR 589  $  136.50  $        803.99    
863   BLK      BEEF HFR 589  $  136.50  $        803.99    
864   BLK      BEEF HFR 592  $  136.50  $        808.08    
865   BLK      BEEF HFR 589  $  136.50  $        803.99    
866   BLK      BEEF HFR 589  $  136.50  $        803.99    
867   BLK      BEEF HFR 589  $  136.50  $        803.99    
897   BLK      BEEF HFR 576  $  136.50  $        786.24    
899   BLK      BEEF HFR 576  $  136.50  $        786.24    
900   BLK      BEEF HFR 579  $  136.50  $        790.34    
904   BLK      BEEF HFR 576  $  136.50  $        786.24    
906   BLK      BEEF HFR 576  $  136.50  $        786.24    
908   BLK      BEEF HFR 576  $  136.50  $        786.24    
909   BLK      BEEF HFR 576  $  136.50  $        786.24    
10012 17 BLK      BEEF HFR 415  $  137.00  $    9,699.60    
10038 9 BLK      BEEF HFR 360  $  137.00  $    4,431.95    
10014 16 BLK      BEEF HFR 580  $  137.75  $  12,810.75    
10005 7 MISC     BEEF HFR 355  $  138.00  $    3,422.40    
10020 5 BLK      BEEF HFR 382  $  138.00  $    2,635.80    
10013 38 BLK      BEEF HFR 510  $  138.75  $  26,841.19    
10024 5 MISC     BEEF HFR 638  $  139.00  $    4,434.10    
10030 17 MISC     BEEF HFR 535  $  139.00  $  12,635.10    
886   BLK      BEEF HFR 577  $  140.00  $        807.80    
887   BLK      BEEF HFR 577  $  140.00  $        807.80    
888   BLK      BEEF HFR 577  $  140.00  $        807.80    
889   BLK      BEEF HFR 577  $  140.00  $        807.80    
890   BLK      BEEF HFR 577  $  140.00  $        807.80    
891   BLK      BEEF HFR 574  $  140.00  $        803.60    
892   BLK      BEEF HFR 577  $  140.00  $        807.80    
893   BLK      BEEF HFR 577  $  140.00  $        807.80    
894   BLK      BEEF HFR 577  $  140.00  $        807.80    
884   BLK      BEEF HFR 479  $  142.00  $        680.18    
885   BLK      BEEF HFR 479  $  142.00  $        680.18    
895   BLK      BEEF HFR 478  $  142.00  $        678.76    
896   BLK      BEEF HFR 479  $  142.00  $        680.18    
907   BLK      BEEF HFR 575  $  144.00  $        828.00    
                 

 

This report is done by back tag, per sex category.  Prices are per 100# unless otherwise stated. 

 

 

TAG # HD DESCRP SEX WT  CWT   TOTAL  TAG RPT  10/14/2021
352   WHITE    BEEF STR 185  head   $        160.00    
355   BLK      BEEF STR 225  head   $        230.00    
222   BLK      BEEF STR 275  $  112.50  $        309.38    
351   BLKB     BEEF STR 300  $  310.00  $        310.00    
283   BLK      BEEF STR 310  $  122.50  $        379.75    
602   SIMX     BEEF STR 335  head   $        200.00    
353   BLK      BEEF STR 346  $  127.00  $        439.42    
350   BLK      BEEF STR 347  $  127.00  $        440.69    
354   BLK      BEEF STR 347  $  127.00  $        440.69    
277   BLK      BEEF STR 395  $  130.00  $        513.50    
278   BLK      BEEF STR 395  $  130.00  $        513.50    
279   BLK      BEEF STR 395  $  130.00  $        513.50    
443   BLK      BEEF STR 395  $  110.00  $        434.50    
450   BLK      BEEF STR 402  $  110.00  $        442.20    
440   BLK      BEEF STR 403  $  110.00  $        443.30    
737   BLK      BEEF STR 406  $  110.00  $        446.60    
540   BLK      BEEF STR 407  $  128.00  $        520.96    
541   BLK      BEEF STR 408  $  128.00  $        522.24    
529   BLK      BEEF STR 450  $  100.00  $        450.00    
549   RED BROC BEEF STR 455  $  100.00  $        455.00    
522   BLKB     BEEF STR 462  $     79.00  $        364.98    
233   BLKB     BEEF STR 471  $  135.00  $        635.85    
231   BLKB     BEEF STR 473  $  135.00  $        638.55    
232   BLKB     BEEF STR 473  $  135.00  $        638.55    
234   BLKB     BEEF STR 473  $  135.00  $        638.55    
528   BLK      BEEF STR 475  $  126.00  $        598.50    
734   BLK      BEEF STR 477  $  124.00  $        591.48    
735   BLK      BEEF STR 478  $  124.00  $        592.72    
687   RED      BEEF STR 485  $  125.00  $        606.25    
286   BLKB     BEEF STR 498  $  135.00  $        672.30    
280   BLKB     BEEF STR 501  $  135.00  $        676.35    
281   BLKB     BEEF STR 501  $  135.00  $        676.35    
282   BLKB     BEEF STR 501  $  135.00  $        676.35    
284   BLKB     BEEF STR 501  $  135.00  $        676.35    
285   BLKB     BEEF STR 501  $  135.00  $        676.35    
287   BLKB     BEEF STR 501  $  135.00  $        676.35    
288   BLKB     BEEF STR 501  $  135.00  $        676.35    
318   BLK      BEEF STR 506  $  102.00  $        516.12    
319   BLK      BEEF STR 507  $  102.00  $        517.14    
320   BLK      BEEF STR 507  $  102.00  $        517.14    
525   BLK      BEEF STR 530  $  102.50  $        543.25    
545   REDWF    BEEF STR 565  $  115.00  $        649.75    
244   CHAR     BEEF STR 575  $  118.00  $        678.50    
245   CHAR     BEEF STR 575  $  118.00  $        678.50    
462   BLKB     BEEF STR 575  $  127.00  $        730.25    
435   BLK      BEEF STR 606  $  114.00  $        690.84    
439   BLK      BEEF STR 606  $  114.00  $        690.84    
447   BLK      BEEF STR 606  $  114.00  $        690.84    
448   BLK      BEEF STR 606  $  114.00  $        690.84    
449   BLK      BEEF STR 606  $  114.00  $        690.84    
726   LH       BEEF STR 606  $     25.00  $        151.50    
727   LH       BEEF STR 606  $     25.00  $        151.50    
728   LH       BEEF STR 606  $     25.00  $        151.50    
730   LH       BEEF STR 606  $     25.00  $        151.50    
731   LH       BEEF STR 606  $     25.00  $        151.50    
732   LH       BEEF STR 606  $     25.00  $        151.50    
733   LH       BEEF STR 606  $     25.00  $        151.50    
538   BLK      BEEF STR 607  $  132.50  $        804.28    
537   BLK      BEEF STR 608  $  132.50  $        805.60    
729   LH       BEEF STR 608  $     25.00  $        152.00    
464   BLKB     BEEF STR 626  $  125.00  $        782.50    
463   BLKB     BEEF STR 627  $  125.00  $        783.75    
465   BLKB     BEEF STR 627  $  125.00  $        783.75    
643   BLKB     BEEF STR 630  $  103.00  $        648.90    
647   BLKB     BEEF STR 630  $  103.00  $        648.90    
651   BLKB     BEEF STR 630  $  103.00  $        648.90    
653   BLKB     BEEF STR 630  $  103.00  $        648.90    
654   BLKB     BEEF STR 630  $  103.00  $        648.90    
229   BLK      BEEF STR 642  $  130.00  $        834.60    
230   BLK      BEEF STR 643  $  130.00  $        835.90    
459   BLK      BEEF STR 695  $     90.00  $        625.50    
686   RED      BEEF STR 750  $     92.50  $        693.75    
434   BLK      BEEF STR 790  $     52.50  $        414.75    
526   BLK      BEEF STR 840  $  103.00  $        865.20    
607   SIMX     BEEF STR 885  $  103.00  $        911.55    
552   WF       BEEF STR 945  $  105.00  $        992.25    
551   WF       BEEF STR 990  $     85.00  $        841.50    
521   BLKB     BEEF STR 1005  $  104.00  $    1,045.20    
523   BLKB     BEEF STR 1005  $  104.00  $    1,045.20    
313   BRINDLE  BEEF STR 1101  $     92.50  $    1,018.43    
311   BRINDLE  BEEF STR 1103  $     92.50  $    1,020.28    
312   BRINDLE  BEEF STR 1103  $     92.50  $    1,020.28    
314   BRINDLE  BEEF STR 1103  $     92.50  $    1,020.28    
10004 2 BLK      BEEF STR 1570  $  101.00  $    1,585.70    
10003 7 BLK      BEEF STR 6890  $  108.00  $    7,441.20    
10002 13 BLK      BEEF STR 11155  $  129.00  $  14,389.95    
                 
455 1 HOL      DAIRY S  610  $     50.00  $        305.00    
456 1 HOL      DAIRY S  610  $     75.00  $        457.50    
659 1 HOL      DAIRY S  745  $     82.00  $        610.90    
660 1 HOL      DAIRY S  745  $     82.00  $        610.90    
                 
221 1 BLK      BEEF HFR 390  $  112.50  $        438.75    
225 1 BLK      BEEF HFR 430  $  112.50  $        483.75    
226 1 BLK      BEEF HFR 355  $  105.00  $        372.75    
235 1 BLK      BEEF HFR 380  $  120.00  $        456.00    
236 1 BLKB     BEEF HFR 471  $  132.50  $        624.08    
237 1 BLKB     BEEF HFR 471  $  132.50  $        624.08    
238 1 BLKB     BEEF HFR 471  $  132.50  $        624.08    
239 1 BLKB     BEEF HFR 471  $  132.50  $        624.08    
240 1 BLKB     BEEF HFR 471  $  132.50  $        624.08    
266 1 BLK      BEEF HFR 280  head   $        300.00    
289 1 BLKB     BEEF HFR 555  $  115.00  $        638.25    
290 1 BLK      BEEF HFR 326  $  110.00  $        358.60    
291 1 BLK      BEEF HFR 358  $  112.50  $        402.75    
292 1 BLK      BEEF HFR 359  $  112.50  $        403.88    
293 1 BLK      BEEF HFR 358  $  112.50  $        402.75    
294 1 BLK      BEEF HFR 327  $  110.00  $        359.70    
295 1 CHAR     BEEF HFR 353  head   $        350.00    
296 1 CHAR     BEEF HFR 352  head   $        350.00    
297 1 BLK      BEEF HFR 327  $  110.00  $        359.70    
343 1 RED      BEEF HFR 585  $     15.00  $          87.75    
356 1 BLK      BEEF HFR 535  $     50.00  $        267.50    
357 1 BLK      BEEF HFR 275  head   $        320.00    
358 1 BLKB     BEEF HFR 390  $     77.50  $        302.25    
359 1 BLK      BEEF HFR 365  $  102.50  $        374.13    
433 1 BLK      BEEF HFR 320  $  112.50  $        360.00    
436 1 BLK      BEEF HFR 442  $     87.50  $        386.75    
437 1 BLK      BEEF HFR 230  head   $          25.00    
438 1 BLK      BEEF HFR 270  head   $        175.00    
441 1 BLK      BEEF HFR 425  $  110.00  $        467.50    
444 1 BLK      BEEF HFR 425  $  110.00  $        467.50    
445 1 BLK      BEEF HFR 160  head   $          25.00    
446 1 BLK      BEEF HFR 443  $     87.50  $        387.63    
451 1 BLK      BEEF HFR 425  $  110.00  $        467.50    
453 1 BLK      BEEF HFR 320  $  112.50  $        360.00    
457 1 BLK      BEEF HFR 785  $  101.00  $        792.85    
458 1 BLK      BEEF HFR 1030  $     85.00  $        875.50    
460 1 BLK      BEEF HFR 785  $  101.00  $        792.85    
461 1 BLK      BEEF HFR 595  $     60.00  $        357.00    
489 1 BLK      BEEF HFR 520  $  109.00  $        566.80    
524 1 BLKB     BEEF HFR 461  $     79.00  $        364.19    
527 1 BLKB     BEEF HFR 462  $     79.00  $        364.98    
530 1 BLK      BEEF HFR 519  $  125.00  $        648.75    
531 1 BLK      BEEF HFR 400  $  107.50  $        430.00    
532 1 BLK      BEEF HFR 519  $  125.00  $        648.75    
533 1 BLK      BEEF HFR 519  $  125.00  $        648.75    
534 1 BLK      BEEF HFR 520  $  125.00  $        650.00    
535 1 BLK      BEEF HFR 519  $  125.00  $        648.75    
536 1 BLK      BEEF HFR 519  $  125.00  $        648.75    
546 1 BLK WF   BEEF HFR 640  $  102.50  $        656.00    
555 1 BLK      BEEF HFR 505  $  119.00  $        600.95    
564 1 RED HOL  BEEF HFR 630  $     40.00  $        252.00    
565 1 BLK      BEEF HFR 363  $     77.50  $        281.33    
566 1 BLK      BEEF HFR 364  $     77.50  $        282.10    
567 1 BLK      BEEF HFR 363  $     77.50  $        281.33    
568 1 BLK      BEEF HFR 507  $     85.00  $        430.95    
569 1 BLK      BEEF HFR 613  $  102.00  $        625.26    
570 1 BLK      BEEF HFR 613  $  102.00  $        625.26    
571 1 BLK      BEEF HFR 507  $     85.00  $        430.95    
572 1 BLK      BEEF HFR 506  $     85.00  $        430.10    
573 1 BLK      BEEF HFR 613  $  102.00  $        625.26    
574 1 BLK      BEEF HFR 613  $  102.00  $        625.26    
575 1 BLK      BEEF HFR 613  $  102.00  $        625.26    
576 1 BLK      BEEF HFR 610  $  102.00  $        622.20    
603 1 SIMX     BEEF HFR 730  $  103.00  $        751.90    
604 1 SIMX     BEEF HFR 530  $     82.50  $        437.25    
605 1 SIMX     BEEF HFR 530  $     82.50  $        437.25    
606 1 SIMX     BEEF HFR 518  $     72.50  $        375.55    
608 1 SIMX     BEEF HFR 565  $  100.00  $        565.00    
609 1 SIMX     BEEF HFR 517  $     72.50  $        374.83    
620 1 RED BROC BEEF HFR 625  $     65.00  $        406.25    
639 1 BLK      BEEF HFR 850  $     95.00  $        807.50    
644 1 BLK      BEEF HFR 663  $  102.00  $        676.26    
645 1 BLK      BEEF HFR 661  $  102.00  $        674.22    
646 1 BLK      BEEF HFR 663  $  102.00  $        676.26    
648 1 BLKB     BEEF HFR 712  $  101.00  $        719.12    
649 1 BLK      BEEF HFR 663  $  102.00  $        676.26    
650 1 BLKB     BEEF HFR 712  $  101.00  $        719.12    
652 1 BLKB     BEEF HFR 711  $  101.00  $        718.11    
736 1 BLK      BEEF HFR 407  $  110.00  $        447.70    
738 1 BLK      BEEF HFR 407  $  110.00  $        447.70    
751 1 BLK      BEEF HFR 950  $     86.00  $        817.00    
754 1 BLK      BEEF HFR 265  head   $        250.00    
757 1 BLK      BEEF HFR 640  $     82.50  $        528.00    
759 1 BRAHX    BEEF HFR 550  $     45.00  $        247.50    
764 1 BLK      BEEF HFR 365  $     82.50  $        301.13    
10005 3 BLK      BEEF HFR 990  $  107.00  $    3,172.55    
10006 2 BLK      BEEF HFR 770  $  106.00  $    1,637.70    
10007 2 CHAR     BEEF HFR 900  $  112.50  $    2,030.63    
10008 11 BLK      BEEF HFR 870  $  117.00  $  11,226.15    
                 
502 1 HOL      DAIRY H  835  $     62.50  $        521.88    
498 1 HOL      DAIRY H  840  $     42.50  $        357.00    
500 1 HOL      DAIRY H  945  $     57.00  $        538.65    
                 
752 1 BLK      FDR BULL 215  head   $        210.00    
753 1 YELLOW   FDR BULL 220  head   $        250.00    
543 1 BLK      FDR BULL 370  $  106.00  $        392.20    
578 1 BLK      FDR BULL 380  $  380.00  $        380.00    
577 1 BLK      FDR BULL 435  $     92.50  $        402.38    
579 1 BLK      FDR BULL 460  head   $        170.00    
539 1 BLK      FDR BULL 545  $  116.00  $        632.20    
542 1 BLK      FDR BULL 545  $  116.00  $        632.20    
760 1 BRAHX    FDR BULL 595  $     45.00  $        267.75    
619 1 BLK      FDR BULL 600  $     52.50  $        315.00    
553 1 BLKB     FDR BULL 610  $     97.50  $        594.75    
554 1 BLKB     FDR BULL 610  $     97.50  $        594.75    
243 1 BLK      FDR BULL 686  $  112.00  $        768.32    
241 1 BLK      FDR BULL 687  $  112.00  $        769.44    
242 1 BLK      FDR BULL 687  $  112.00  $        769.44    
5001 1 RED BROC FDR BULL 690  $     75.00  $        517.50    
588 1 BLKB     FDR BULL 840  $     55.00  $        462.00    
761 1 BRAHX    FDR BULL 865  $     77.50  $        670.38    
                 
361 1 BLK      BRED COW 1140  head   $        725.00    
274 1 BLK      BRED COW 1275  head   $        925.00    
272 1 BLKB     BRED COW 1305  head   $        885.00    
269 1 BLKB     BRED COW 1335  head   $        925.00    
                 
755 1 CHAR     COW      1095  pair   $        425.00    
756 1 CHAR     CALF     0  $            -    $                 -      
                 
1216 1 BLK      RAM      140  $  130.00  $        182.00    
1217 1 MISC     RAM      178  $  150.00  $        267.00    
1218 1 MISC     RAM      177  $  150.00  $        265.50    
                 
1219 1 MISC     WETHER   103  $  255.00  $        262.65    
1220 1 MISC     WETHER   103  $  255.00  $        262.65    
1221 1 MISC     WETHER   104  $  255.00  $        265.20